Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Xúc Xích , Bacon, Trứng Và Khoai Tây

Giá: 98.000 đ
Lượt xem: 100

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại