Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Udon / Soba Rau Nấm Nước - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Udon / Soba Rau Nấm Nước

Giá: 78.000 đ
Lượt xem: 77

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại