Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Trứng Hấp Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Trứng Hấp Nhật

Giá: 25.000 đ
Lượt xem: 122

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại