Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Trứng Hấp Hải Sản Nước Udon

Giá: 38.000 đ

Steamed Egg Seafood Hanami

Lượt xem: 119

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại

Soup Miso

Soup Miso

Giá: 15.000 đ