Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Tôm Sốt Tiêu Xanh - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Tôm Sốt Tiêu Xanh

Giá: 118.000 đ
Lượt xem: 100

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại