Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Tôm Sốt Bơ Tỏi - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Tôm Sốt Bơ Tỏi

Giá: 118.000 đ
Lượt xem: 89

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại