SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
SuShi Rong Biển - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

SuShi Rong Biển

Giá: 32.000 đ
Lượt xem: 87

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại