Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Sườn Cừu Sốt Bạc Hà - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sườn Cừu Sốt Bạc Hà

Giá: 168.000 đ
Lượt xem: 141

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại