Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Sườn Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sườn Cừu

Giá: 148.000 đ
Lượt xem: 83

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại