Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Soba Xào Rau Nấm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Soba Xào Rau Nấm

Giá: 78.000 đ
Lượt xem: 92

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại