Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Salad Rong Biển Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Salad Rong Biển Nhật

Giá: 68.000 đ

Chuka Wakame Salad

 

Lượt xem: 127

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại