Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Salad Mực Tempura Kiểu Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Salad Mực Tempura Kiểu Nhật

Giá: 78.000 đ

Ika (Squid) Tempura Salad Japan

Lượt xem: 130

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại