Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Salad Cá Sống Thập Cẩm - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Salad Cá Sống Thập Cẩm

Giá: 88.000 đ

Mix Sashimi Salad

Lượt xem: 134

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại