Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Mực Chiên - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Mực Chiên

Giá: 58.000 đ
Lượt xem: 86

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại