Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Mì Ý Bò Bằm Sốt Cà Chua

Giá: 78.000 đ
Lượt xem: 80

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại