Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Lẩu Nấm Dùng Với Mì Ramen Hoặc Udon

Giá: 138.000 đ
Lượt xem: 95

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại