Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Gà Viên Xiên Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Gà Viên Xiên Teri

Giá: 58.000 đ
Lượt xem: 118

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại