Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Đùi Cừu - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Đùi Cừu

Giá: 168.000 đ
Lượt xem: 90

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại