Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Đậu Nành Nhật Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Đậu Nành Nhật Sốt Cay

Giá: 28.000 đ
Lượt xem: 89

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại