Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Đậu Nành Nhật Muối - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Đậu Nành Nhật Muối

Giá: 25.000 đ
Lượt xem: 117

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại