Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Đậu Hủ Chiên Sốt Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Đậu Hủ Chiên Sốt Teri

Giá: 48.000 đ
Lượt xem: 114

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại