Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Đầu Cá Hồi Nướng Muối Ớt Nhật

Giá: 88.000 đ
Lượt xem: 171

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại