Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Cuộn Rau Củ Lớn - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Cuộn Rau Củ Lớn

Giá: 78.000 đ
Lượt xem: 123

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại