Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Cuộn Dưa Leo - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Cuộn Dưa Leo

Giá: 25.000 đ
Lượt xem: 108

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại