Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Cuộn Cà Rốt , Khoai Lang

Giá: 78.000 đ
Lượt xem: 80

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại