Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Cuộn Bơ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Cuộn Bơ

Giá: 38.000 đ
Lượt xem: 91

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại