Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Chiên Hải Sản - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Chiên Hải Sản

Giá: 65.000 đ
Lượt xem: 105

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại