Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cơm Bento Cá Sống - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cơm Bento Cá Sống

Giá: 158.000 đ
Lượt xem: 88

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại