Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cá Thu Nhật Nướng Muối Teri

Giá: 48.000 đ
Lượt xem: 161

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại