Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Bò Cuộn Nấm Sốt Cay - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Bò Cuộn Nấm Sốt Cay

Giá: 48.000 đ

Mushroom Beff Rolls with Spicy Sause

Lượt xem: 89

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại