Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi

Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
Bò Bít Tết Mỹ - HANAMI TEPPANYAKI - chuyên các món ăn nhật sushi và sashimi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Bò Bít Tết Mỹ

Giá: 148.000 đ
Lượt xem: 116

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại